Ny byråd for frivilligheten!

Raymond Johansen (AP) har varslet endringer i byrådet i Oslo, ved at Rina Mariann Hansen (AP) bytter byrådsavdeling med Omar Samy Gamal (SV). Dermed heter den nye byråden for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal, mens Rina Mariann Hansen trer inn som byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

Foto: Sturlason

Den første frivillighetsbyråden i Oslo

Vi ønsker å takke Rina for hennes utrettelige innsats for den unge frivilligheten i Oslo. Rina har gjennom sin tid som byråd gitt frivilligheten i Oslo et løft. Hun har hele tiden vært opptatt av godt samarbeid, og det har aldri vært vanskelig å ta kontakt. Vi ønsker spesielt å trekke frem UngOrgs årlige julegrøt, der Rina har vært fast gjest. Det setter vi pris på.

Samtidig som Rina har vært lydhør overfor den unge frivilligheten, har hun også fornyet feltet politisk. Hun er den første frivillighetsbyråden i Oslos historie, og fikk gjennomslag for å nevne UngOrg og den unge frivilligheten i byrådserklæringen fra 2015. Rina er ansvarlig for å sette i gang mange viktige prosesser i kjølvannet av dette. Vi ønsker å spesielt å trekke frem frivillighetsmeldingen i 2016, frivillighetskonferansen og meråpent-prosjektet, og håper den nye byråden fortsetter å ha fokus på dette, og sørger for varig forbedring.

Store forventninger

Vi har samtidig veldig store forventninger til Omar som ny byråd for frivilligheten, og gleder oss til å samarbeide med ham. Det er mange viktige prosjekter som er avhengig av god dialog mellom kommune og frivillighet. Stimuleringsmidlene til den unge frivilligheten i kjølvannet av koronakrisen, økt driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og tilgang til lokaler, er tre saker som er viktig at blir løst på en god måte. Vi vet at Omar er en lyttende og god politiker, og vi er sikker på at han vil løse denne oppgaven godt.

UngOrg gratulerer Omar, og vi gleder oss til å jobbe med ham for å skape rom for frivilligheten. Samtidig ønsker vi Rina lykke til videre, og vi takker for godt samarbeid og håper at hun fortsetter å jobbe for sitt engasjement for den unge frivilligheten.