Gode intensjoner er ikke nok!

Reaksjon på revidert budsjett for Oslo kommune

I år er det ekstra viktig å målrette tiltak for å få unge ut i arbeid, samtidig som man prioriterer sosiale møteplasser for ungdom som ikke har en jobb. At byrådet prioriterer frivilligheten i en egen pott er veldig bra! Samtidig samsvarer ikke byrådets satsing på sommerjobber i bydelene med behovet for flere jobber til unge. Vi vet at viljen er der, men det holder ikke med gode intensjoner. Tiden fremover krever at vi må stimulere til mer arbeid og hindre varig utenforskap for unge utenfor arbeidslivet.

Dersom satsingen ikke blir mer ambisiøs, er vi redd for at de sosiale forskjellene i Oslo vil øke enda mer, og at det vil ta lang tid før vi får rettet opp i det igjen.

Ung frivillighet blir ikke prioritert

Byrådet legger i revidert budsjett opp til 5,6 millioner i en tilskuddsordning til frivilligheten. Det er bra at frivilligheten får en egen tilskuddsordning, men det er likevel uklart om den unge frivilligheten er prioritert i denne. Per nå står det at midlene skal tildeles kulturfeltet og at byrådet skal komme tilbake med innretningen av ordningen. Det er ekstra viktig at sårbar ungdom har sosiale møteplasser i tiden fremover. Derfor er det helt avgjørende at alle barne- og ungdomsorganisasjoner har mulighet til å søke på tilskuddsordningen slik at de kan sikre et mangfoldig aktivitetstilbud i Oslo.

Frykter få sommerjobber

Vi er spesielt bekymret for satsingen på sommerjobb til unge i revidert budsjett. Det er foreslås å øke bevilgningen til bydelene med 25 millioner som de kan bruke på sommeraktiviteter, fritidsklubber, idretts- og kulturtilbud og sommerjobb for unge.

Det er bra at byrådet ønsker å prioritere sommerjobber, men vi mener satsingen det er lagt opp til i revidert budsjett ikke samsvarer med det ekstraordinære behovet for flere jobber til unge. Vi er redd for at pengene til sommerjobber blir vannet ut når de verken er øremerket eller har en egen post på budsjettet.

Prioriter barn og unge!
Byrådet har også satt av 18 millioner kroner til sårbare ungdommer, som de har fått bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett. Vi mener at disse midlene bør særlig prioriteres til aktivitetstiltak som fritidsaktiviteter og sommerjobber for barn og unge.

I april publiserte SSB en rapport om arbeidsmarkedet under korona-krisen. Den slår fast at unge blir de store taperne i tiden etter korona, fordi konkurransen om arbeidsplassene er stor. Ufaglærte og nyutdannede er spesielt utsatt. Det har aldri vært viktigere å prioritere ungdom enn nå. 

“Unge er mer utsatt enn eldre” Statistisk sentralbyrå

 

 

 

Arne Undheim
Daglig leder i UngOrg