Ny studentpraktikant på kontoret

UngOrg har hentet inn Maika Godal Dam (22) som studentpraktikant frem mot sommeren. Maika studerer sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB), og skal bistå i arbeidet med Ungdomshøringen, Sentralt Ungdomsråd og demokratiopplæring.

«Jeg har sett med egne øyne hvor viktig det er at ungdom får medvirke i demokratiet. Jeg ønsker å bidra til at flere unge får være med i samfunnsutviklingen og tror erfaringen min kommer godt med»

Maika Godal Dam (22)

Erfaring med ungdomsmedvirkning

Maika har lang fartstid bak seg fra ulike råd og organisasjoner. Hun har blant annet vært aktiv i ungdomspolitikken og har i tillegg vært leder av Sentralt Ungdomsråd

– Det ga meg et godt innblikk i hva ungdomsmedvirkning innebærer, forteller Maika.

Flere unge må være med i samfunnsutviklingen

Hun forteller engasjert hva erfaringen i Sentralt Ungdomsråd har gitt henne, og påpeker at erfaringen kommer godt med når hun nå skal jobbe som praktikant

– Jeg har sett med egne øyne hvor viktig det er at ungdom får medvirke i demokratiet. Jeg ønsker å bidra til at flere unge får være med i samfunnsutviklingen og tror erfaringen min kommer godt med når jeg skal jobbe med barne- og ungdomsmedvirkning frem mot sommeren.

UngOrg har stor kompetanse innenfor ungdomsmedvirkning

Maika avslutter med å gi en «shout-out» til de nye kollegene sine i UngOrg
– Inntrykket mitt av UngOrg er at gjengen her er unge, spreke og engasjerte i det de driver med. Kontoret fremstår som faglig sterke og har stor kompetanse innenfor ung medvirkning. Det skulle vel bare mangle, sier hun med et smil.

Har du spørsmål til Maika? Kontakt henne på maika@ungorg.no

Les mer om programmet fra UiB som Maika er en del av her: https://www.uib.no/sampol/37817/praksis-i-sammenliknende-politikk