UngOrg topper laget!

På nyåret styrket UngOrg sin avdeling for barn og ungdoms medbestemmelse. Phillip André Charles (27) og Agnes Nærland Viljugrein (23) skal jobbe med å videreutvikle UngOrgs politiske gjennomslag og arbeidet med våre medlemsorganisasjoner. Vi gleder oss til å ha dem med på laget.

Vi må ha en «hands on»-tilnærming i politikken overfor ungdom. Det er fordi disse spørsmålene påvirker alle andre politikkområder. Har ungdom det bra, så har alle det bra

Oslo er avhengig av at alle blir hørt

Phillip André Charles

Phillip André Charles

Phillip har bakgrunn fra Unge Høyre, og i UngOrg skal han jobbe med politisk gjennomslag for unge og for våre medlemsorganisasjoner. Selv  er han raskt ute med å påpeke viktigheten av UngOrg sitt arbeid for økt medbestemmelse for ungdom.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne. Arbeidet for å bedre barn og unges medbestemmelse er samfunnsnyttig og ekstremt givende, sier Charles.

For Phillip er demokratiopplæring viktig. Han forteller engasjert om hva han gleder seg til å jobbe mest med framover

– Demokratiet vårt er avhengig av at alle blir hørt. Barn og unge har førstehåndserfaring med det å være ung i 2020. Skal vi styrke demokratiet vårt, så må denne gruppen tas mer på alvor, påpeker han.

Phillip understreker viktigheten av en helhetlig tilnærming til barne og ungdomsspørsmål, spesielt i en storby som Oslo

-Vi må ha en «hands on»-tilnærming i politikken overfor ungdom. Det er fordi disse spørsmålene påvirker alle andre politikkområder. Har ungdom det bra, så har alle det bra, avslutter han.

Vil tenke nytt om organisasjon

Agnes Nærland Viljugrein

Agnes Nærland Viljugrein

Sammen med Phillip kommer også Agnes Nærland Viljugrein. Hun vil jobbe spesielt med oppfølgingen av UngOrgs medlemsorganisasjoner og bistå i organiseringen av årsmøtet og andre større arrangementer. Hun har tidligere vært styreleder og styremedlem i UngOrg, men gleder seg nå til å videreutvikle medlemstilbudet i en ny rolle

– Våre medlemsorganisasjoner er hele fundamentet i UngOrg, og jeg gleder meg masse til å samarbeide videre sammen med dem for å gi et godt medlemstilbud. Jeg har troa på at det ligger masse potensial her i å tenke på nytt, og gleder meg til å bli enda bedre kjent med det mangfoldet som finnes i Oslos organisasjonsliv, forteller Agnes

 

 

Ønsker du skolering eller rådgivning om politikk og politisk gjennomslag? Ta kontakt med phillip@ungorg.no

Er du styreleder eller medlem i en organisasjon og ønsker veiledning eller oppfølging? Ta kontakt med agnes@ungorg.no