Hilsen fra en medlemsorganisasjon: Reisebrev fra Røde Kors Ungdom

Vi i UngOrg har et bredt spenn med ulike medlemsorganisasjoner i Oslo. I denne nettsaken kan du bli bedre kjent med en av dem! Røde Kors Ungdom har vært på generalforsamlingen til Røde Kors-bevegelsen i Genève som er det viktigste møtet for Røde Kors-bevegelsen og Røde Kors Ungdom representerte ungdom på møtet. I dette reisebrevet kan du lese mer om deres tur:

Leder for Røde Kors Ungdom, Robert Flobergseter og politisk nestleder, Andrea Kristin Edlund var en del av den norske delegasjonen under Røde Kors-bevegelsens internasjonale møter i desember. Disse møtene samler alle de 193 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreningene for å enes om felles humanitære prioriteringer. Under Røde Kors- og Røde Halvmåne-konferansen møter også de 196 statspartene som har ratifisert Genèvekonvensjonene for å diskutere humanitære og humanitærrettslige utfordringer.

De internasjonale møtene er en unik, global humanitær møteplass som historisk har vært viktig for å sikre økt respekt for og videreutvikling av internasjonal humanitær rett (krigens regler). For Røde Kors Ungdom i Norge var det viktig at unges tydelige stemmer skulle bli hørt i de sakene vi kjemper for, spesielt klimakrisen og atomvåpenforbudet.   

Møtene begynte med ungdomsforumet til Røde Kors og Røde Halvmåne hvor 154 ungdomsdelegater fra over 100 land var samlet. Vi diskutere hvordan vi kan engasjere ungdom i våre hjemland, samt hvilke fokusområder vi som ungdom skal ha i tiden fremover. Her fremmet Røde Kors Ungdom ved Robert et ønske om at ungdomsorganisasjonen skal ha et større fokus på arbeidet med atomvåpenforbudet, noe det var enighet om. 

(artikkelen fortsetter under bildet)

Bilde

Atomvåpen ble også diskutert i de påfølgende møtene hvor Robert var en pådriver i samtalene om handlingsplanen for Røde Kors’ videre arbeid for en atomvåpenfri verden. I denne dialogen deltok nasjonalforeninger fra alle verdens regioner, spesielt aktive var nasjonalforeninger fra Mexico, Østerrike, Australia, Italia, Japan, og Malaysia som var representert gjennom kongefamilien.

“Now, I guess most of you have heard about Greta Thunberg, and my hope is that you can engage youth in your National Societies to do for Nuclear Weapons, what she did for the Climate Crisis”

I tillegg til atomvåpenforbudet, var klima et av de viktigste temaene under årets internasjonale møter. Andrea bidro til å fremheve at de humanitære konsekvensene av klimakrisen er enorme, og viktigheten av at Røde Kors som humanitær organisasjon tar et tydelig standpunkt. Under konferansen ble det vedtatt en klimaresolusjon som forplikter statene til å implementere klimasmarte lover, policyer og handlingsplaner. Resolusjonen bidrar til å understreke at klimakrisen ikke er politikk. Den er reell, og de humanitære konsekvensene er enorme.

Andrea holdt Norges Røde Kors’ offisielle innlegg under Røde Kors- og Røde Halvmåne-konferansen. Det var ingen andre nasjonalforeninger som lot en representant fra ungdomsorganisasjonen holde innlegget. Det var et tydelig og viktig signal fra Norges Røde Kors om rollen ungdom bør spille i utviklingen av humanitærpolitikk. Samtidig var det en fin måte å få sette saker som engasjerer, bekymrer og opptar ungdom på dagsordenen. 

Under hele konferansen ble viktigheten av unges deltakelse understreket. Representanter fra ungdomsbevegelsen åpnet flere sesjoner og ble intervjuet om sin reise i Røde Kors-bevegelsen. Blant de unge som ble trukket frem, var June Munyongani fra Zimbabwe og Silvia Gélvez fra Colombia. Begge sitter nå i internasjonale verv i Røde Kors. De har begge vært ungdomsdelegater til Norge og påpekte at ungdomsdelegatprogrammet vårt har vært en viktig grunn til at de har utviklet seg, tilegnet seg verktøy og blitt tydelige internasjonale ledere. 

Robert og Andrea var til stede under alle de internasjonale møtene og sikret at  ungdommens stemme ble hørt og vektlagt. Disse møtene har også motivert oss enda mer til å jobbe med klimasaken og atomvåpenforbudet, og vi gleder oss til hva 2020 bringer!  

Bilde