Takk for et godt årsmøte!

Tusen takk til alle som kom på årsmøtet vårt den 24. april på Litteraturhuset, og for gode innspill og tanker i diskusjonene og fra talerstolen. Det er givende å se at så mange engasjerte mennesker samles og deler sine erfaringer fra den unge frivilligheten. Årsmøtet har også valgt et nytt styre som skal lede UngOrg det kommende året. 

Av: UngOrg

Under møtet vedtok representantene fra våre medlemsorganisasjoner blant annet de politiske målene for organisasjonen for det neste året. 

Årsmøtet diskuterte også hva som er viktig for å skape sterke barne- og ungdomsorganisasjoner, og hvordan vi kan inkludere enda flere i frivilligheten.

I gruppediskusjoner hentet UngOrg innspill om hvordan medlemsorganisasjonene jobber med driftsstøtte og om medlemmenes behov fra UngOrg.

Vår organisasjonsrådgiver Agnes Nærland Viljugrein var ordstyrer under årsmøtet. 

Her kan du lese styringsdokument og vår årsmelding for 2022. 

Styreleder gjennom tre år takket for seg

Victoria takker for seg etter tre år som styreleder

På årsmøtet ble det valgt nytt styre for UngOrg. Victoria Opheim Galåen har vært styreleder i tre år, men valgte ikke å stille til gjenvalg.

Dermed takket hun av for seg på årsmøtet og ga stafettpinnen videre til Nils Nerhus Rørstad.

Vi i UngOrg takker Victoria for hennes avgjørende innsats i perioden som styreleder. Hun ledet UngOrg gjennom og ut av pandemien, og har jobbet aktivt for å sikre den unge frivilligheten gode møteplasser.

Dette arbeidet har resultert i blant annet den viktige frivillighetsmeldingen om utlån av møterom i Osloskolen, men også utvidelse og oppussing av våre egne lokaler i Møllergata 3D, som sikrer flere steder for unge å drive med frivillig aktivitet.    

Arbeidet Victoria og resten av styret har lagt ned har vært uvurderlig; ikke bare for utviklingen av UngOrg, men også hele den unge frivilligheten i Oslo. Tusen takk!  

Nytt styre

Vår nyvalgte styreleder Nils kommer inn med erfaring fra Natur og Ungdom. Han har allerede sittet et år som styremedlem i UngOrg, og tar med seg gode ideer og innspill i det han nå tar steget opp som vår nye styreleder.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med ham fremover.

Nils Nerhus Rørstad er ny styreleder

Her er det nye styret til UngOrg for perioden 2023-2024: 

Nils Nerhus Rørstad er valgt til styreleder

Sania Aliza Shabi (1 år) er valgt til politisk nestleder.

Görkem Yüksel (2 år)  er valgt til organisatorisk nestleder. 

Hans Christian Andersen-Knudsen (2 år) er valgt som styremedlem. 

Ahmet Titrek (2 år)  er valgt som styremedlem.  

Kristine Adelsten Sandtrøen (1 år) er valgt som styremedlem. 

Mikkel Frydenlund Sibe (1 år) er valgt som styremedlem. 

Warsame Isse (1 år) er valgt som styremedlem.  

 Vivianné Bach (1 år) er valgt som styremedlem. 

Aurora Morstøl Saanum (1 år) er valgt som styremedlem.

I tillegg sitter følgende i styret til UngOrg på vegne av Sentralt ungdomsråd (SUR):

Lois Stormoen Tomac 

Hadia Mirza, personlig vararepresentant

Bilder fra årsmøte: