Vellykket Ungdomshøring om klima! 

Tusen takk til alle som deltok på Ungdomshøringen. Årets Ungdomshøring var stor suksess, og vi har samlet mange ulike og verdifulle meninger knyttet til klima, sier prosjektleder Oda Lien. 

Av UngOrg

73 ungdommer fra alle Oslos 15 bydeler deltok da årets Ungdomshøring ble arrangert på Sentralen. De kom for å si sine meninger om klima i Oslo.

Ungdomshøringen består av flere øvelser, diskusjoner og meningsutvekslinger. I år tok deltakerne stilling til flere ulike klimarelaterte spørsmål. Nå skal meningene og innspillene de kom med bli tatt med videre. 

Oda Lien jobber med Ungdomsmedvirkning i UngOrg, og er prosjektleder for Ungdomshøringen. Hun ble stolt over å se så engasjert ungdom med mye på hjertet rundt et viktig tema.

-Allerede i den første øvelsen, der man måtte velge side ut fra om man var enig eller uenig i en påstand, var det mange som rakk opp hånden og tok mikrofonen for å si sin mening. Det var spesielt gledelig å se at så mange tok mikrofonen. Vi vil jo at Ungdomshøringen skal være et sted der man trygt kan dele meningene sine, legger Oda til. 

Det var flere som tok mikrofonen for å si sin mening

Dagen startet med at byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq​, holdt en åpningstale.

Byråd Usman Mushtaq​ starter dagen

Deretter satt Oda i gang deltakerne med ulike øvelser for å varme opp både stemmebånd, kropp og hode.

Utover dagen ble deltakerne delt inn i ulike grupper der de gikk dypere inn på ulike temaer og diskusjoner rundt klima. 

-Inntrykket fra høringen er at det varierer veldig i hvilken grad unge er opptatt av klima. Et spennende funn er for eksempel at flere mener at klima ikke er like trendy som det var for noen år siden.

Et annet funn som Oda har lagt merke handler om hva mange i dag faktisk er bekymret for, som hun mener er et veldig viktig innspill fra årets Ungdomshøring.

-Vi ser at mange unge er mer opptatt av de nære tingene, og mange er bekymret for egen fremtid. 

HVORFOR HANDLET UNGDOMSHØRINGEN OM KLIMA?

Mange meninger om klima!

Oda forklarer at det var Sentralt ungdomsråd og UngOrg som sammen foreslo til kommunen at Ungdomshøringen skulle handle om klima i år.

Heldigvis var Oslo kommune enig at dette var et viktig tema å få de unge sine innspill på.

-Mange klimatiltak som iverksettes i dag vil påvirke unge sitt liv, og derfor syntes vi det er viktig og riktig å høre hva de mener vi bør gjøre, dette var Oslo kommune også enige i, sier Oda

Fremover jobber Oda og resten av kollegiet i UngOrg med å lese gjennom innspillene som kom under Ungdomshøringen og skrive dem om til en rapport.

Denne rapporten går til Oslo kommune, som på den måten vil få et innblikk i hva mange unge i Oslo mener om klima i dag. 

Rapporten vil bli lagt ut på våre hjemmesider når den er klar. Vi vil også til å invitere til lansering. I mellomtiden kan du lese tidligere rapporter fra Ungdomshøringen her.