Organisasjonsraadgivning

Nå er organisasjonshåndboka lansert!

UngOrg har endelig lansert organisasjonshåndboka! En håndbok lagd spesielt for deg som er engasjert i den unge frivilligheten. Enten du ønsker å starte opp en ny organisasjon, eller er med i en i dag, har denne håndboken alt du trenger. Dette er et produkt vi er veldig stolte over å ha laget, forteller Agnes Nærland Viljugrein. 

Av: UngOrg

Organisasjonshåndboka er gratis, og kan bestilles ved å komme innom, sende en e-post til organisasjon@ungorg.no, eller ved ta kontakt med oss på Facebook eller Instagram.

Agnes er organisasjonsrådgiver hos oss. Hun har vært prosjektleder og er forfatter av boka.

Hun forteller at ideen til en organisasjonshåndbok kom etter samtaler og veiledninger med våre medlemsorganisasjoner. 

Vi har jo ofte tenkt at mye av det vi snakker om i en organisasjonsveiledning eller på kurs også skulle vært samlet et sted der alle skal kunne finne den informasjonen igjen. 

Hun forteller videre at UngOrg, gjennom både UngMed og UngInfo, har veldig mye kunnskap og innsikt i det å være ung i organisasjonslivet. 

Vi har masse kompetanse her på huset som vi vil gjøre tilgjengelig for den unge frivilligheten, og dette ble utgangspunktet for håndboken.  

For litt over ett år siden ble arbeidet satt i gang. Noe av det første som ble gjort var å kartlegge hva slags type informasjon det er behov for. 

Vi hadde godt samarbeid med flere av våre medlemsorganisasjoner for å finne ut hva de faktisk lurer på. Samtidig så vi også på hva slags temaer og spørsmål som gikk igjen på kurs eller i veiledninger. 

Målet er at boka skal bli et flittig brukt hjelpemiddel i organisasjonslivet, og at uansett hva du skulle lure på, så er svaret å finne her, forteller Agnes.  

Vi håper jo at alle i den unge frivilligheten skal ha noen eksemplarer av denne liggende!

Gjøre det enklere å være frivillig

Til lanseringen inviterte vi våre medlemmer til pizza og brus hos oss i Møllergata. Her fikk de høre mer om bakgrunnen for boka, og fikk muligheten til å ta med seg noen eksemplarer. 

Agnes benyttet lanseringen til å gi en introduksjon til innholdet i boka og hvordan den kan brukes. 

Hun trekker frem samarbeidet med medlemmene som viktig for at boka har blitt det den er i dag.

Det var blant annet de som påpekte at vi burde skrive mer om ansattrollen, hva du kan forvente av en som er ansatt, og forskjellene mellom ansatte og frivillige. 

Boka skal dekke det aller meste av utfordringer du kan møte på som frivillig. Enten dere skal ha et arrangement, sette opp budsjett, lage årshjul, demonstrere, få nye medlemmer eller bli mer universelle. 

Den skal rett og slett gjøre det enklere å være frivillig, forteller Agnes. 

Finn boka digitalt

Vi har også utviklet en digital versjon av boka, som du finner under kompetansebanken på våre hjemmesider. 

Dette har blitt gjort slik at vi har mulighet til å oppdatere og utvikle innholdet fra boka videre. I tillegg kan du bruke nettsidene til å laste ned malene som vi har laget. 

Du finner maler til flere forskjellige dokumenter som vi tror kan være nyttige for deg som er i en organisasjon. Disse malene finner du også i boka gjennom QR-koder som tar deg til nettsidene. 

Boka består av seks kapitler: 

-Hvordan starte en organisasjon

-Styrearbeid

-Møter og arrangementer

-Økonomi

-Verktøy

-Bruk UngOrg

Vil du bestille boka?

Organisasjonshåndboka er gratis, og dere kan få så mange eksemplarer dere trenger. Dere kan naturligvis komme innom oss i Møllergata 3d for å hente dem. Vi sender også gjerne i posten. Send en e-post til organisasjon@ungorg.no med adresse og hvor mange eksemplarer dere ønsker, så har dere en håndbok på vei i en fei. 

Det er også mulig å sende oss en melding på Facebook eller Instagram for å bestille. 

På årsmøte vårt, den 15. mars vil dere få en presentasjon av organisasjonshåndboka, og muligheten til å ta med dere eksemplarer av den til deres organisasjon!