UngOrg søker politisk rådgiver i fast 100% stilling (med organisasjonserfaring)

Er du en initiativrik og samfunnsengasjert person? Ønsker du å sikre reell politisk innflytelse for barn og unge i Oslo? Har du et oppriktig engasjement for organisasjonslivet og barne- og ungdomsorganisasjonenes rolle? Da har vi den perfekte stillingen for deg!

Vi søker en politisk rådgiver i fast 100 % stilling. Du skal jobbe målrettet med politisk påvirkning og kompetanseheving for å løfte barn og unges medbestemmelse i Oslo. Dette skal gjøres ved å blant annet rådgi styret i politiske saker, å sørge for at UngOrg innhenter meninger fra medlemsorganisasjonene våre, skrive høringssvar og pressemeldinger, og følge politiske prosesser. I denne stillingen vil du også ha ansvar for oppfølging av våre medlemsorganisasjoner, og bruke deres innspill inn i UngOrgs politiske arbeid.

Vi søker deg som har:

 • Erfaring og engasjement fra frivillig organisasjoner og ungdomsarbeid.
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid.
 • Et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom og beslutningstakere.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og erfaring med ulik type tekstproduksjon.
 • Kjennskap til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og politiske aktører, og er en god relasjonsbygger.
 • Kjennskap til kursvirksomhet, fasilitering og formidling.
 • Evne til å følge opp flere prosesser samtidig.
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig, men også være en lagspiller
 • Gjennomføringsevne og er initiativrik.

Erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende kvalifikasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Initiering og oppfølging av politiske saker som berører ungdom og den unge frivilligheten særlig i Oslo
 • Kontakt med politikere og Oslo kommune i saker som angår barne- og ungdomsorganisasjoner, samt bidra i UngOrgs øvrige politiske arbeid.
 • Bistå og rådgi styret i UngOrg og politisk utvalg med politiske oppgaver og arbeid
 • Bistå i utførelsen av UngOrg sitt medlemstilbud, med hovedansvar for utlån av lokaler til den unge frivilligheten.
 • Rådgi og veilede medlemsorganisasjoner og unge frivillige.
 • Tilrettelegge for god forankring av politiske saker blant medlemsorganisasjonene til UngOrg, gjennom å blant annet innhente innspill til vårt politiske arbeid
 • Skape godt grunnlag for politisk arbeid i organisasjonen
 • Kursvirksomhet for organisasjoner og ungdomsråd.
 • Kompetansebygging og -spredning knyttet til prinsipper og pedagogiske metoder for at ungdom skal være aktive og deltagende i politisk arbeid.
 • Andre prosjekter og administrativt arbeid når det er aktuelt.

Vi tilbyr: 

 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Treningsfri og organisasjonsfri
 • Tariffavtale
 • Lønn etter gjeldende avtale (for tiden mellom kr 449 159,78 – 460 615,10)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Grunnet personalgruppens sammensetning oppfordres spesielt personer med minoritetsbakgrunn og menn til å søke.

Stillingen er selvstendig med stor mulighet til å påvirke innholdet i egen arbeidsdag, og har fleksitidsordning med kjernetid mellom kl. 09:30 og 15:00. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søknad sendes via finn sitt søknadssystem. Send inn kortfattet søknad og CV i èn samlet PDF, filnavn “DITT NAVN – søknad og CV.pdf”.

Søknadsfrist 27. November

Referanser, attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren

UngOrg er en paraplyorganisasjon for i underkant av 60 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Vi arbeider for å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. Ved siden av å være et talerør og en ressurs for medlemsorganisasjonene, har vi avdelingene UngInfo og UngMed. UngInfo er et informasjonssenter for ungdom mellom 13 og 27 år som svarer på spørsmål om jobb, utdanning, bolig og andre ting ungdom er opptatt av. UngMed jobber for å gi barn og unge medbestemmelse over eget liv, og innflytelse i saker som angår dem. For mer info se www.ungorg.no