Rekrutteringstips: Få gratis markedsføring gjennom frivillighetskampanje

Ungfritid.no lanserer kampanje for å synliggjøre aktiviteter av frivillige organisasjoner i Oslo fra neste uke. Bli med og få gratis markedsføring. Dette er en gyllen mulighet for deres organisasjon til å komme i kontakt med nye medlemmer!

Neste uke setter Frivillighet Norge i gang med en kampanje for Ungfritid.no i Oslo. Vi oppfordrer til å delta, og legge ut deres aktiviteter på ungfritid.no! I løpet av kampanjen promoteres aktiviteter som ligger ute på Ungfritid.no på T-banen og i sosiale medier.

Kampanjen skal bidra til å synliggjøre frivillige organisasjoners arrangementer i Oslo, og gjøre flere oppmerksomme på Ungfritid.no. Aktiviteter som ligger ute på Ungfritid.no vil bli promotert andre steder under kampanjen.

Alt er selvfølgelig gratis og enkelt å ordne. Dere kan godt legge inn aktiviteter dere allerede har planlagt, og må derfor ikke komme med noe nytt. Målet er at flere skal vite hvilke organisasjoner man kan engasjere seg i.

Få ditt arrangement på T-banen, meld inn ditt arrangement til Ungfritid.no

Hvis din organisasjon ønsker ekstra synlighet rundt aktivitetene deres, kan du:

1) Legge ut fritidsaktiviteter på ungfritid.no

2) Sende en mail med lenke til aktiviteten til kontakt@ungfritid.no.

3) Etter dette fikser ungfritid.no resten.

Hvordan bruke Ungfritid.no?

Du finner mer informasjon om hvordan opprette, registrere din organisasjon og legge ut aktiviteter på ungfritid.no Frivillighet Norge kan også hjelpe dere med å legge ut aktiviteter.

For å få registrert din aktivitet så sender du bare en mail til kontakt@ungfritid.no med informasjon om aktiviteten, så fikser de hyggelige folkene på ungfritid.no resten for dere.

Hvorfor legge ut aktiviteter på Ungfritid.no?

Frivilligheten er en pådriver for inkludering og er en viktig tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og unge. Dessverre er det ikke alle som vet om de mange gode organisasjonene og aktivitetene man kan delta på i Oslo.

For å nå flere potensielle medlemmer eller framtidig tillitsvalgte kan Ungfritid.no være en god måte å nå ut til barn og unge som ikke kjenner til din organisasjon.

Ungfritid.no skal skape enda mer trafikk til deres aktiviteter, skape blest rundt deres arrangementer og vise fram hva dere tilbyr via kampanjer og de som jobber med ungfritid.no sørger for at alle som ønsker å delta kan finne frem til sin organisasjon.