Ledig stilling: Avdelingsleder for UngInfo

Vil du være teamleder for engasjerte og dyktige ansatte, og sørge for at unge i Oslo får tilrettelagt informasjon og veiledning? Vet du hvordan du kan bygge et godt lag som jobber mot et felles mål? Da bør du søke på denne stillingen!

Vi leter etter en person som kan lede, organisere, og videreutvikle vårt informasjons- og veiledningstilbud sammen med resten av avdelingen. Avdelingen består i dag av tre ungdomsveiledere og én informasjonskonsulent, samt fire tilkallingsvikarer. Avdelingsleder inngår i ledergruppen sammen med daglig leder av UngOrg.

Vi søker deg som:

 • har et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom
 • er en tydelig leder og evner å motivere og inspirere andre
 • har erfaring med teamledelse og personalarbeid
 • har utdanning innen sosialt arbeid eller lignende (erfaring og personlig egnethet kan kompensere for formell utdannelse)
 • har erfaring fra arbeid med, og trives med å jobbe for, ungdom. og/eller frivillig arbeid.
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, samt erfaring med ulik type tekstproduksjon
 • har stor gjennomføringsevne, trives i en variert arbeidshverdag og er interessert i å lære bort det du selv kan

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for daglig drift av avdelingen, innenfor gitte rammer og budsjett
 • Personalansvar og arbeidsledelse for avdelingen
 • Arbeide for å oppnå organisasjonens mål og videreutvikling av tilbudet
 • Informasjonsarbeid til unge i og utenfor UngInfo-senteret
 • Være avdelingens samfunnskontakt, inkl. kontakt med samarbeidspartnere, politisk ledelse og media 
 • Budsjett og regnskapsoppfølging for avdelingen
 • Resultatrapportering fra avdelingen til daglig leder og styret i UngOrg

Vi tilbyr:

 • et inkluderende og spennende arbeidsmiljø
 • en variert og meningsfull arbeidshverdag
 • treningsfri og tid til eget organisasjonsarbeid
 • tariffavtale
 • ekstra pensjonssparing
 • gode utviklingsmuligheter
 • arbeidsplass sentralt i Oslo
 • lønn etter gjeldende avtale

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stillingen har fleksitid med kjernetid fra kl. 09:30 og 15:00. Kvelds- og helgearbeid må påregnes. Avdelingsleder er definert som en særlig uavhengig stilling.

Søknad sendes gjennom Finn.no sitt søknadssystem. Trykk her for å se annonsen og søk nå

Søknadsfrist: 3. februar 2021
Ønsket oppstart: Snarest

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder for UngOrg, Arne Undheim (arne@ungorg.no) eller fagleder for UngInfo, Johanna Engdaswe (johanna@ung.info). 

UngInfo er et informasjons- og veiledningstilbud for unge mellom 13 og 27 år. I vårt informasjonssenter får ungdom hjelp av dyktige veiledere som god og oppdatert informasjon tilpasset hver enkelts behov. I tillegg holder vi kurs og foredrag på skoler, messer og andre steder hvor ungdom er. UngInfo jobber for å bedre barn og ungdoms situasjon gjennom å gi tilrettelagt informasjon og veiledning. UngInfo driftes og styres av UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo), som er en paraplyorganisasjon for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.
For mer informasjon, se nettsidene våre: www.unginfo.no og www.ungorg.no