Månedens tips: Ta styreansvar på alvor

Lurer du på hvilket styreansvar du egentlig har som styremedlem? Hvilke lover som gjelder for en organisasjon? I månedens tips gir vi deg en innføring i hvilke lover og regler dere bør forholde dere til.

Av: UngOrg

Dette er en oppsummering av det du vil lære mer om på vår skolering “Styrets ansvar: en veldrevet organisasjon”. Dette er et kurs som vi holder for våre medlemsorganisasjoner på bestilling.

Trykk her for å lese mer om skoleringen og hvordan du kan ta kontakt for å avtale tidspunkt for et kurs.

Ingen egen lov for organisasjoner

Det er foreløpig ingen lov som er for frivillige organisasjoner, men det er enkelte lover som også gjelder for organisasjoner som deres.

Aksjeloven er den loven som er mest relevant, og har størst påvirkning på deres arbeid. Aksjeloven definerer blant annet styrets ansvar. Den definerer hva slags dokumenter og planer dere i styret må utarbeide, og hvor ofte dere må være orientert om den økonomiske situasjonen til organisasjonen.

Selv om styrearbeid i frivillige organisasjoner ofte utføres på dugnad av medlemmer og ildsjeler, kan dere som styremedlemmer bli erstatningsansvarlig for økonomisk tap på lik linje som andre bedrifter og aksjeselskap.

I tillegg må styret sørge for at organisasjonen følger andre relevante lover. Har dere ansatte, eier eiendom og/eller momspliktig omsetning, må organisasjonen følge egne lover som gjelder for disse temaene. Som for eksempel arbeidsmiljøloven.

Organisasjonen kan også sette krav til styret

Styret må både forholde seg til lover og vedtekter/vedtak i deres organisasjon. Vedtak kan være gjort av årsmøte, et representantskap, eller på tidligere styremøter. Hvem som har mulighet til å pålegge styret ansvar og arbeidsoppgaver er ofte definert i deres egne vedtekter.

Aksjeloven og egne frister
Selv om det står i aksjeloven at styret skal kalles inn til årsmøte med minimum én ukes frist, har mange organisasjoner egne, lengre frister i sine vedtekter. Aksjeloven gir rom for at organisasjonen selv kan bestemme seg for å være “strengere” enn det loven sier.

Det er derfor viktig at styret har god innsikt i hvilke frister og regler som er vedtatt og hvilket organ disse er vedtatt i. Det kan for eksempel være krav til styret som er vedtatt på årsmøte uten å være inkludert i vedtektene.

Lag en oversikt over vedtak 
Det kan være bra å ha en egen oversikt over hvilke vedtak som er gjort, og sørge for at alle pålagte arbeidsoppgaver er lett tilgjengelig for alle i styret. Skal dere for eksempel starte planleggingen av årsmøte, bør alle frister og pålagte oppgaver være en del av sakspapirene slik at alle har kjennskap til hva dere må forholde dere til.

Årsmøte og budsjett
Det er viktig prinsipp at kun årsmøtet kan gjøre endringer på vedtak som er gjort på et tidligere årsmøte. Styret har likevel mulighet til å endre budsjett selv om dette er vedtatt på årsmøtet. Dette skyldes at dere har et personlig, økonomisk ansvar, og derfor er lovpålagt til å gjøre grep hvis situasjonen sier at det er nødvendig. Dere må likevel være forberedt på å kunne forklare overfor resten av organisasjonen hvorfor dere har gjort disse endringene.

Få oversikt og kontroll med eget kurs fra UngOrg

“Styrets ansvar: en veldrevet organisasjon” er et kurs på ca. to timer som vi holder for våre medlemsorganisasjoner. I dette kurset går vi inn i detaljene i lovene og hvordan dette styreansvaret kan løses i praksis.

Målet med kurset er å gjøre de formelle lovene og reglene mindre uoversiktlige eller vanskelige, og sørge for at dere er mer komfortabel med styrets ansvar.

Du lærer om:

  • Lover, regler og vedtekter i organisasjonen
  • Forsvarlig organisering i praksis
  • Økonomistyring og økonomiarbeid
  • Frivillige og HMS-ansvar

Vi tilpasser kurset etter deres behov og kompetanse.

Trykk her for å lese mer om skoleringen og hvordan du tar kontakt for å avtale tid for kurs.