Trenger organisasjonen mer penger?

Heldigvis finnes det steder å søke om støtte, og vi er her for å guide deg gjennom dem.  

Mange organisasjoner ønsker seg mer midler for å kunne gjennomføre aktiviteter eller drift. Særlig med korona har utgifter til smittevernutstyr, lokaler og tilpasninger økt. Det finnes mange ulike støtteordninger som kan gi tilskudd til aktiviteter, men de kan være vanskelige å finne og få oversikt over. Det er også ulike kriterier for de ulike ordningene.

Bruk UngOrgs kompetansebank

Kompetansebanken er UngOrgs bank med artikler om temaer som angår alle som driver med frivillighet. Her kan du også finne egne saker om økonomi, og vi har artikler om alt fra organisasjonsdrift, styrearbeid, inkludering og politisk påvirkning.

Egen artikkel med oversikt over tilskuddsordninger

I kompetansebanken har vi også en helt egen artikkel som gir deg oversikt over alle aktuelle tilskuddsordninger for den unge frivilligheten. Den artikkelen finner du her.  Vi har også delt det inn i tilskuddsordninger for drift og aktivitet, sånn at du kan finne ordninger som passer til ditt behov.

Søk om tilskudd fra nasjonal krisepakke

Akkurat nå kan du også søke om penger fra den nasjonale krisepakka som både dekker utgifter for avlyste aktiviteter, eller ekstra kostnader i gjennomførte arrangementer. Denne ordninga er for både nasjonale, regionale og lokale organisasjoner, så ikke nøl med å søke!

Er du usikker på hvordan du går frem med å søke støtte? 

Ingen fare, vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt med organisasjon@ungorg.no og be om veiledning, så avtaler vi tid.