Nasjonal krisepakka: Få dekka avlyste aktiviteter eller ekstra utgifter

Har din organisasjon måttet avlyse aktiviteter på grunn av korona? Eller har dere hatt ekstra utgifter til smittevern fordi dere har måttet leie større lokaler eller mer utstyr? I forbindelse med nasjonal krisepakke for frivillighet er det nå mulig å søke om å få dekket disse utgiftene!

Av UngOrg

Søk om tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet.

Hvem kan søke?

Alle organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Det betyr at både nasjonalledd, fylkeslag og lokallag kan søke denne ordningen.

Når må jeg søke?

Du kan søke frem til 31. august 2021. Det er mulig å søke om tilskudd både for aktiviteter som har vært gjennomført, og for aktiviteter som skal gjennomføres. Men du kan bare søke én gang per arrangement.

Hva kan jeg søke om å få dekket?

  • Merkostnader for arrangementer. Dette kan feks. være ekstra vask, smittevernutstyr eller større lokaler. Det kan også være digitalt utstyr for å gjøre aktivitetene smittevernvennlige.
  • Mindreinntekter. Dette kan feks. være at man ikke fikk solgt det man vanligvis gjør i kiosken, tapte billettinntekter eller andre ting.

Hvor mye kan jeg søke om?

Det er ikke satt noen grense for hvor mye det kan søkes om. Ordningen dekker 50 % av søkersummen hvis et arrangement blir avlyst og 70 % av søkersummen hvis arrangementet gjennomføres.

Fradrag

Hvis organisasjonen fikk tilskudd gjennom momskompensasjon i 2020, må dette beløpet trekkes fra søknadsbeløpet. Du bør likevel søke hvis de totale kostnadene for aktiviteter overstiger dette beløpet.

Dette høres interessant ut, men jeg har masse spørsmål!

Du kan lese typiske spørsmål og svar hos LNU og hos Lotteritilsynet.

Vi i UngOrg hjelper deg gjerne med å finne ut om dere kvalifiserer til denne ordningen. Send oss en e-post på organisasjon@ungorg.no, så finner vi ut av det sammen.

Dette er en veldig god mulighet til å få dekket utgifter for den unge frivilligheten. Ikke nøl med å søke! 

Foto: Framfylkingen Oslo