Victoria styreleder i UngOrg

Mange bekker små

Fredag 4. september var styreleder i UngOrg, Victoria Galåen, tilstede på lansering av rapporten “Frivillighet i en storby”. Rapporten tar for seg utviklingen og utfordringer for frivilligheten i Oslo. Lanseringen foregikk digitalt og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) var tilstede.

 

Victoria var invitert til lanseringen for å kommentere rapporten. Hun brukte taletiden sin på å fortelle om den unge frivilligheten og våre utfordringer. Det er spesielt en hovedutfordring hun trakk fram, nemlig at driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo har sunket med 40% siden 2007.

Det er veldig viktig at kommunen prioriterer barne og ungdomsfrivilligheten i tiden fremover. Er det noe koronakrisen har vist, så er det hvor avhengige sårbare barn og unge er av et godt aktivitetstilbud. Frivilligheten løser dette best, nettopp fordi mangfoldet av organisasjoner gir mangfold av aktivitet.

 

 

Vårt ønske til byråd Omar Samy Gamal er at barne og ungdomsfrivilligheten blir sett som det vi er: et viktig tilbud for barn og unge. Små ungdomsorganisasjoner havner lett i skyggen av andre store frivillige aktører. Ser vi derimot på barne og ungdomsfrivilligheten samlet, så utgjør vi en stor og viktig rolle i aktivitetstilbudet i byen vår. Mange bekker små utgjør en stor å.

Sannheten er at de kommunale tilskuddene ikke har fulgt utviklingen i prisveksten. Den unge frivilligheten har heller ikke mange rike onkler. Siden 2007 har driftstilskuddet til ungdomsorganisasjoner gått ned med 40 % i reell verdi. Det er veldig mye penger som kunne gått til aktivitet for barn og unge – Styreleder i UngOrg, Victoria Galåen

Victoria brukte også tid på å snakke tilgang til lokaler for frivilligheten. I innlegget var hun tydelig at dette er et vedvarende problem som ikke ser ut til å bli bedre. På tross av initiativ fra kommunen i form av nye prosjektet som Oslonøkkelen og Meråpent-prosjektet, sliter organisasjoner med å finne egnede lokaler for medlemsmøter og aktivitet.

I nesten alle taler blir meråpent-prosjektet og Oslo-nøkkelen løftet frem som suksessoppskrifter for frivilligheten. Jeg er enig i at tanken er god, men vi kan ikke måle suksess på intensjoner. Vi må måle suksess på faktiske resultater. Og hva er resultatet? Jo, det er at frivillige organisasjoner ikke får tilgang til lokaler. De få skolene som tilbyr lokaler er det stor konkurranse om. Det er faktisk ikke holdbart at vi år etter år diskuterer det samme, og at vi år etter år blir enige om at noe bør gjøres. Det må faktisk gjøres noe for å bedre situasjonen – Styreleder i UngOrg, Victoria Galåen