Trenger stimuleringspakke!

UngOrg ønsker korona-tiltak for den unge frivilligheten!

Oslo kommune har i revidert budsjett satt av 5,6 millioner kroner i krisepakke til frivilligheten i forbindelse med koronakrisen. Midlene skal gå til organisasjoner i sommer, og skal stimulere til økt aktivitet for frivilligheten.

29.mai deltok nestleder i UngOrg, Alexander Stenhagen, på dialogmøte om krisemidlene. UngOrg brukte tiden på å fortelle deltakerne og byråd Rina Mariann Hansen, om viktigheten av at barn og unge blir spesielt prioritert.

“Vi er nødt til å sikre flere organisasjoner tilgang til denne støtteordningen, fordi bredden i frivilligheten er det som gjør den så bra. Det sikrer også at mangfoldet av aktivitet kommer i gang igjen” – Alexander Stenshagen

Fra krisepakke til stimuleringspakke

Budskapet til Alexander fikk skikkelig gjenklang på møtet. Til og med navnet på “krisepakken”, ble omdøpt til “stimuleringspakke” fordi Alexander understreket at disse midlene burde gå til økt aktivitet i tiden fremover.

Behovet for frivilligheten har aldri vært større enn nå. Mange barn og unge har ingen aktiviteter de kan ta del i, og med den økende arbeidsledigheten blant unge er det viktigere enn noensinne å prioritere sosiale møteplasser for unge. UngOrg understreket dette også i møtet, og forhåpentligvis vil dette resultere i mer midler til aktivitet for den unge frivilligheten i sommer. Nå er det opp til byrådet å levere. Den unge frivilligheten er klar til å ta tak!

Se vår Facebook-side for hvis du vil få med deg hele høringen!

F.V: Julie Kleve, Ung i Kor Oslo; Veronica Stokkmo, Ung i Kor; Alexander Stenshagen, UngOrg