Slik gjør du medvirkingen digital!

Barn og unges rett til å bli hørt gjelder alltid, også under en pandemi! Selv om vi ikke kan møtes finnes det mange gode måter å sørge for at unges perspektiv blir hørt i saker som angår dem. Her får du seks forslag til hvordan du som enten er ung representant i, eller jobber med, et ungdomsråd, elevråd eller organisasjon kan sørge for at ungdomsperspektivet blir tatt med:

 

1. Vær tilstede der det skjer…

…og der det skjer nå er jo på nett! Har dere ikke en SOME-profil? Eller er profilen eldre enn representantene selv? Nå er tiden inne for å etablere og oppdatere. Det finnes ingen fasit på hvordan dere bør bruke sosiale medier, men å være aktuelle, aktive og litt artige er en fordel! Sørg i alle fall for at kontaktinformasjonen og logo er korrekt. De sosiale mediene danner også grunnlaget for bedre kommunikasjon med de dere representerer, og det er viktig! Flere av punktene i denne saken er forslag til hva dere kan fylle de sosiale mediene med.

2. Har du et verv? Husk at du representerer andre!

Et viktig ansvar du har som representant, enten det er i et råd eller en organisasjon, er å representere andre: Du er valgt til å være noen andres talerør, også nå! Hold deg oppdatert på hva de du representerer er opptatt av gjennom å snakke med dem og spørre hva de tenker på og snakker med sine venner om for tiden. Videreformidle det i de foraene du har tilgjengelig.

3. Gjennomfør møter som normalt – digitalt!

Det finnes et vell av programmer som gjør digitale møter lettere og bedre, med funksjoner som gjør gruppediskusjoner, skriveverksted og aksjonisme mulig. Les mer om gode verktøy og ideer til hvordan du kan bruke dem i vår artikkel om digital møtevirksomhet.
Når du skal ha digitale møter, er det viktig å avklare forventninger til møtedeltakerne på forhånd. For eksempel kan det være greit å ha en regel om at alle har på kamera så man kan se hverandre, og at man avtaler å starte møtet med et .

4. Lag en digital forslagskasse

Ved å ha en digital forslagskasse på deres nettsider eller sosiale medier, har dere et naturlig sted andre unge kan komme med forslag til saker dere kan jobbe med, eller innspill i saker dere allerede har på agendaen. Da kan de som ikke er så heldige å være valgt inn i rådet også være med på å sette dagsorden, og kanskje komme med innspill som dere i rådet ikke hadde tenkt på fra før. En digital forslagskasse kan for eksempel være et spørsmålsskjema dere har liggende på nettsidene deres, DM-innboksen på Facebook, eller spørsmålsfunksjonen i stories på Instagram.

5. Lag informasjonsvideoer om større saker

Inviter til å gi innspill via bilder, video, spørreundersøkelser eller tekst
Skal dere jobbe med en større sak? Lag en informasjonsvideo om saken der dere forklarer hva den handler om, og be om å få svar pr. video eller bilde. Skal dere f.eks. jobbe med en sak om fritidstilbud i nærområdet? La andre sende inn bilder av hvor de liker å henge eller hvor de synes det trengs bedre tilbud.

6. Livestream åpen halvtime med Q&A

Inviter ungdommene dere representerer til en åpen halvtime eller spørsmålsrunde på sosiale medier. Oppfordre dem til å sende inn spørsmål på forhånd, og besvar dem live. Det vil føre til mer åpenhet om hva dere gjør i rådet, og gir andre ungdommer mulighet til å gi innspill til det dere skal diskutere under møtet.

 

Les også våre tips til 10 måter å ha møter uten å møtes.