Få en helt unik erfaring, bli med i UngOrg styret!

Er du ung, engasjert og med et brennende hjerte for ung frivillighet? Da søker vi deg til styret i UngOrg for 2022/2023!

Av: UngOrg

UngOrg er en paraplyorganisasjon for 55 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo, og jobber for å styrke den unge frivilligheten og unges muligheter i hovedstaden. Enten om du har mye eller bare litt organisasjonserfaring ser vi etter deg som liker utfordringer, å ha det gøy og vil gjøre Oslo til et bedre sted for barne og unge. Styret skal velges på årsmøtet 16. mars 2022.

Virker dette interessant? Les videre!

En helt unik erfaring

Styret til UngOrg er et aktivt styre med mange spennende ansvarsområder. UngOrg har blant annet som oppgave å være et viktig talerør for barn og unge, sikre gode medvirkningsprosesser og videreutvikle organisasjonslivet i Oslo. Derfor jobber man mye med politiske saker for å bedre livet for ungdom og ung frivillighet i Oslo. Det kan være gjennom å delta på høringer, skrive uttalelser om saker som gjelder unge, og gjøre lobbyarbeid opp mot politikere på rådhuset.

I tillegg har styret ansvar for mange organisatoriske saker rundt budsjett, medlemsorganisasjoner og mye annet spennende! Høres dette ut som noe for deg?

Meld din interesse her!

Det er fire ulike verv man kan stille til: 

  • Styreleder 
  • Politisk nestleder 
  • Organisatorisk nestleder
  • Styremedlem

Les mer om de ulike vervene under bildet.

Styreleder

Som styreleder har man ansvaret for hele UngOrg-styret og ekstra ansvar sammen med daglig leder over hele UngOrg og UngInfo. Man forbereder saker til styremøte, jobber med nestleder og daglig leder i Arbeidsutvalget, og har generelt overordnet ansvar for alt. Dette inkluderer også å være organisasjonens ansikt utad, være i media, representasjonsoppdrag og lobbyvirksomhet. Styreleder har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Vervet er honorert, og krever daglig arbeid og kontakt.

Politisk eller organisatorisk nestleder

I Ungorg har man to nestledere, en politisk og en organisatorisk. Disse har mer ansvar enn et styremedlem, og leder også hvert sitt utvalg. Man jobber tett med styreleder. og daglig leder, og sitter også i arbeidsutvalget. Oppgavene inkluderer å følge opp og planlegge utvalgsmøter og -arbeid, samt arbeidsoppgaver som ligger knyttet til arbeidsutvalget. Den politiske nestlederen har ansvar for å jobbe politisk opp mot kommunen og andre aktører, samt være ekstra på ballen når det gjelder saker av relevans for UngOrg. Dette kan innebære å møte politikere og skrive leserinnlegg. Den organisatoriske nestlederen følger opp organisatoriske ting internt og eksternt. Det kan være rekruttering og vedlikeholding av medlemmer, ting relatert til planlegging og gjennomføring av arrangementer, men også skriving av leserinnlegg.

Det forventes at nestlederne har kapasitet til å ta på seg mer oppgaver og ansvar enn resten av styret. 

Styremedlem

Som styremedlem forventes det at man møter opp på styremøte en gang i måneden, forbereder sakspapirer, deltar aktivt i utvalgsarbeid, samt arbeid mellom styremøtene som fordeles innad i styret. Man følger blant annet opp en hjertesak og noen medlemsorganisasjoner som man er “fadder” for. Det kan også inkludere kampanjearbeid, sosiale medier, skoleringer, medlemsmøter, rapportlanseringer med mere! Dette er et spennende verv, som kan gi deg mange muligheter, men samtidig krever stort fokus og at du er villig til å ta ansvar.

Vervet som nestleder og styremedlem blir honorert per møte man deltar på, mens vervet som styreleder blir honorert med et månedlig beløp. 

Styret skal velges på årsmøtet 16.mars 2022

Virker dette spennende? Da håper vi at du fyller ut skjemaet under og stiller til valg! Her er det også mulighet til å sende inn innspill om du kjenner eller vet om noen som vi burde ta kontakt med!

Meld din interesse her!

Bli medlem av neste års valgkomite

Det er også mulighet for å stille til valgkomiteen for neste år. Hvis du ønsker det fyller du ut skjemaet og huker av på «valgkomite». Valgkomitearbeidet starter som regel i september/oktober før årsmøtet i mars. Valgkomiteen har ca. ett møte i måneden, samt kontinuerlig arbeid for å finne gode kandidater. Det forventes også at valgkomiteen deltar på noen av styremøtene til styret. Det er fire medlemmer i valgkomiteen.

Meld din interesse her!

Årets valgkomite

Valgkomiteen vil ta kontakt med aktuelle kandidater som har meldt sin interesse via skjemaet, i løpet av januar.  Årsmøtet i UngOrg vil finne sted 16.mars 2022. 

Har du noen spørsmål enten om UngOrg, det å stille til verv, eller noe annet? Ta kontakt med valgkomiteens leder, Kristine Meek Stokke, på valgkomite@ungorg.no eller tlf. 95471101.

Valgkomiteen 2021/2022:

  • Kristine Meek Stokke (Leder)
  • Kristofer Olai Ravn Stavseng 
  • Adrian Gao 
  • Mathias Hofgaard Bjørgung