Foreslår ingen økning i driftsstøtten

Årets budsjett er spesielt viktig. Etter utbruddet av koronaviruset i mars har unge opplevd store utfordringer sosialt, på skolen og på arbeidsplassen. Byrådet viser med dette budsjettet at de tar de unge på alvor, selv om det gjenstår mye arbeid.

Vi er inne i en tid med store utfordringer for norsk økonomi. Det merkes også på Oslo-budsjettet. Byrådet må prioritere hardere i tiden som kommer, og det går ut over mange poster på budsjettet. Likevel er det viktig å ikke kompromisse med den unge frivilligheten som fortsetter å være viktig i tiden fremover. I krisetider er det spesielt viktig å sikre et godt aktivitetstilbud for barn og unge i hele byen.

Utfordringer i kø

Utfordringene står i kø for den unge frivilligheten. I tillegg til at ungdomsorganisasjoner sliter med å finne tilgjengelige møtelokaler for aktivitetene sine, opplever de nå at det er vanskelig å verve nye medlemmer på grunn av koronasituasjonen.

Som følge av utbruddet av koronaviruset, delte Oslo kommune ut to millioner kroner som aktivitetstilskudd for unge frivillige organisasjoner. Disse pengene viste seg å være sårt tiltrengt. Vi mener et slikt tidsbestemt tiltak også bør videreføres for 2021.

Justering av driftsstøtten

Vi er stiller oss bak Kulturetatens innstilling om å innføre en praksis for å øke driftstilskudd justert for pris- og lønnsvekst. Dette er noe som gjør at UngOrg kan sikres forutsigbar drift over tid, istedenfor å måtte gradvis kutte i aktivitet og tilbud. Byrådet ønsker å etablere en praksis der driftstøtten justeres etter pris- og lønnsvekst for aktører som driftstilskudd. Dette er et steg i riktig retning, men Oslo kommune er likevel på etterskudd. 

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo har kapasitet til, og et ønske om, å drive med mer aktivitet. Dessverre har den unge frivilligheten blitt nedprioritert de siste ti årene, og driftsstøtten har gått ned med over 40% siden 2007. Driftsstøtten er lagt opp til å være på samme nivået som i fjor og dette tiltaket demmer ikke opp for nedprioriteringen av driftstilskuddet de siste 13 årene. Vi håper opposisjonspartiene, spesielt Venstre og Rødt, retter opp i denne feilen og viser at de står på den unge frivillighetens side i denne saken. 

 

  • Vi er veldig glade for at byrådet foreslår økt tilskudd for aktører som jobber med barn og unge, på bakgrunn av pris- og lønnsvekst.
  • Driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene må økes nå. Barne- og ungdomsorganisasjonene har ventet lenge nok.
  • Byrådet må fortsette med tidsbestemte tiltak som stimulerer til aktivitet hos den unge frivilligheten.