Vel gjennomført årsmøte!

I går (onsdag 13. mars 2019) ble det 36. årsmøte i UngOrg gjennomført på Litteraturhuset. Årsmøtet ble gjennomført i en meget god stemning med Guri Barka Martins som ordstyrer. Under møtet fikk representantene fra våre medlemsorganisasjoner blant annet vedtatt de politiske målene for organisasjonen det neste året, diskutert hva som er viktig for å skape sterke barne- og ungdomsorganisasjoner, og hvordan vi kan få enda flere til å bli inkludert.

Du kan finne det nye styringsdokumentet for organisasjonen her. Vil du ha litt mer innsikt i hva UngOrg har gjort i 2018? Sjekk ut årsmelding for 2018.

Agnes Viljugrein Nærland hadde varslet valgkomiteen om at hun ikke stilte til gjenvalg som styreleder etter to år i den posisjonen, og ga stafettpinnen videre til Kristine Meek Stokke som ble enstemmig valgt som ny styreleder. Kristine tar med seg en bred organisasjonserfaring inn i vervet. Hun er blant annet fylkesleder i Oslo Europeisk Ungdom, leder i Vestre Aker Unge Høyre, og nestleder for Oslo Press. I hennes presentasjon la hun vekt på at UngOrg skal være en paraplyorganisasjon som skal bistå til at organisasjonene samarbeider på tvers, og at organisasjonene skal få den hjelpen de trenger. Enten om det er rådgivning, ressurser, eller lokaler til å ha sin aktivitet. For de organisasjonene som har mindre ressurser er dette særlig viktig.

Styret i UngOrg 2019/2020:

Verv Navn Organisasjon
Leder Kristine Meek Stokke Oslo Europeisk Ungdom
Styremedlem Amandus Amadeus Syed-Bøe UngDialog
Styremedlem Ingvild Nese Oslo Unge Venstre
Styremedlem Kristofer Olai Ravn Stavseng KrFU Oslo
Styremedlem Emelie Kjærnli Kristiansen Elevorganisasjonen
Styremedlem Varin Hiwa AUF i Oslo
Styremedlem Hulda Holtvedt Oslo Grønn Ungdom
Styremedlem Mathias Hofgaard Bjørgung Oslo Unge Høyre
Styremedlem Hanna Mathiesen Oslo Natur og Ungdom

I tillegg til disse er leder for Sentralt Ungdomsråd i Oslo, Celine Kirkeby-Garstad, styremedlem i UngOrg.