Hils på Nils, vår nye styreleder!

På årsmøtet vårt ble Nils Nerhus Rørstad valgt som UngOrg sin nye styreleder. Vi har tatt en prat med den ferske styrelederen for å bli bedre kjent med han. Her kan du lese mer om hans tanker rundt sin nye rolle, og hvordan den første tiden som ny styreleder har vært. 

Av UngOrg

Nils har brukt de første ukene på å sette seg inn i den nye rollen. Dette beskriver han som både spennende og krevende. 

-Det er selvsagt en del å sette seg inn i, men jeg synes det er veldig givende å lære mer om alt vi gjør og jobber for her. UngOrg er et sted med veldig hyggelige folk og spennende planer for fremtiden. Jeg gleder meg til å ta del i arbeidet fremover!

Han er glad for det styret som har blitt valgt inn sammen med han. 

-Jeg synes det er en veldig bra gruppe som sitter i styret. Gjengen har allerede hjulpet meg mye med deres erfaringer og innspill. Jeg gleder meg veldig til samarbeidet med dem videre.

Nye styreleder Nils på årsmøte

Til daglig holder Nils på med bachelor i utviklingsstudier. Han har også erfaring fra Natur og Ungdom, der han var fylkesleder under skolestreikene for klima i 2019.

-Der fikk jeg mitt ilddåp i arbeid med ungdomsmedvirkning! Ikke bare skulle vi være en bred koalisjon med organisasjoner som alle fikk sagt sitt, men vi skulle også jobbe for å bli hørt og tatt på alvor.

Han fortsatte deretter i sentralstyret for Natur og Ungdom. Det siste året har han sittet i UngOrg styret.

En skarpere politisk organisasjon

Noe av det Nils brenner for er at unge sine meninger blir tatt på alvor. Medvirkningsmulighetene skal være reelle. 

-Det er jo der vi i UngOrg kommer inn. Det er det vi jobber for, at både ungdommen og den unge frivilligheten ikke bare blir lyttet til, men at deres meninger har en betydning for beslutninger som skal tas. 

Han har erfart hvor lett det er at unge sitt engasjement ikke blir tatt like seriøst som det fortjener.

-Det er viktig for meg at ungdomsmedvirkning ikke bare er engasjement som politikere applauderer offentlig, for så å gå inn å avfeie det. Det er noe som faktisk skal være med å påvirke.  

Dette er noe Nils tar med seg inn i sin nye rolle i UngOrg.

 -Jeg vil at vi skal bli en skarpere politisk organisasjon, slik at vi i større grad kan få gjennomslag for det ungdommen og våre medlemsorganisasjoner synes er viktig. 

Dette arbeidet starter allerede nå, påpeker Nils, som vet hva styrets neste viktige arbeidsoppgave er.

-Vi begynner allerede nå å se frem til et viktig valg til høsten, der vi skal være høylytte og tydelige. Vi skal sette den unge frivilligheten og ungdoms behov i fokus.