Fortsatt ikke stemmerett for 16-åringer

I dag er jeg skuffet fordi de som bestemmer i landet ikke tar unge på alvor. I dag behandlet Stortinget et forslag om å gi 16 og 17-åringer stemmerett ved lokalvalg, men forslaget falt dessverre.

 

Av UngOrg

Dette ser dessverre ikke Stortinget verdien av. Da er det viktig at partiene som ikke vil at det norske demokratiet skal bli større, Høyre, Senterpartiet, KrF og FrP minnes på at unge i Norge er i stand til å ta vurdere hvordan samfunnet hvor de skal leve og bo i mange år skal være. Jeg oppfordrer alle våre medlemmer og unge i samfunnet til å fortsette å være engasjerte, vise at unge i Norge er aktive samfunnsborgere og fortsette å sette agendaen gjennom å engasjere seg på andre måter. 

På tide med en utvidelse av stemmeretten

Sist Norge endret på stemmerettsalderen var i 1978. Da hadde stemmerettsalderen ved fem forskjellige anledninger over en periode på 80 år blitt senket, og tilslutt landet den på 18 år. Mye har skjedd siden den gang, og samfunnsutviklingen har vært sterk. At en stor andel av unge på 16 og 17 år engasjerer seg i samfunnet er det ingen tvil om. Det er synd at de ikke får lov til å delta i det norske demokratiet på den mest betydningsfulle måten – ved å bruke stemmeretten. 

Usikker på hva saken handler om? Les Framtida.no sin oversikt om saken.

Det har vært flere forsøk på innføring av 16- og 17-årig stemmerett vil ha. I 2011 ble det gjennomført et prøveprosjekt med senket stemmerettsalder ved lokalvalget. Resultatet var at valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene var 12% høyere enn det den var blant førstegangsvelgere over 18 år. Dette viser at aldersgruppen vil bruke stemmeretten. Ved å utvide stemmeretten ville over hundre tusen flere fått muligheten til å delta i demokratiet. 

Men kampen er ikke over enda. Det er en historisk høy oppslutting om å senke stemmerettsalderen. Jeg vil rose partiene som stemte for forslaget, og håper at de fortsetter å kjempe for utvidelse av det norske demokratiet, og at saken blir vedtatt neste gang den er oppe til behandling.