Den unge frivilligheten kan endelig møtes igjen

Nå kom endelig nyheten vi har ventet på. I morgen åpnes det for organisert fritidsaktiviteter og trening for alle under 20 år. Det betyr at vi også åpner opp vår møteromsbooking. Dette vil ha enorm påvirkning på den unge frivilligheten i Oslo.

Av UngOrg

I dag kunne byrådet fortelle at det fra i morgen åpnes for fritidsaktiviteter, både innendørs og utendørs, for alle under 20 år. I tillegg åpnes lesesaler og bibliotekene for studenter. Det åpnes også for aktivitet og trening for voksne utendørs på maks 10 personer.

Dette betyr at flere av våre medlemsorganisasjoner nå kan starte opp sin aktivitet, etter flere måneder med begrensede muligheter. Vi er glade for at byråden på alvor prioriterer barn og unge, som har blitt hardt rammet av pandemien.

Utnytt mulighetene

Når det nå åpner opp for at fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er det viktig at man utnytter mulighetene. Det er mange organisasjoner med et bredt aldersspenn, som ikke vil kunne gjennomføre aktiviteter for hele medlemsgruppen, men det betyr ikke at man må holde all aktiviteten på vent i tiden framover.

– Bare fordi ikke alle kan møtes, betyr det ikke at ingen kan møtes. Arranger et fysisk møte for et mindre antall av medlemmene under 20 år, og lag et alternativt tilbud til de som fortsatt ikke kan møtes fysisk, sier politisk rådgiver for UngOrg Mathias Kristiansen.

UngOrg åpner for møteromsbooking

Vi jobber for at den unge frivilligheten i så stor grad som mulig skal kunne drive med sine aktiviteter. Derfor starter vi også gradvis opp igjen med utlånsordningen av møtelokaler hos oss. For å kunne ivareta smittevernet, har vi utarbeidet nye retningslinjer som gjelder for utlån i perioden.

Les mer om ordning og book møterom her.

Antall deltagere

Det er ingen øvre grense for antall deltagere på organiserte fritidsaktiviteter og trening, for de under 20 år. Det oppfordres allikevel å ha så små grupper som mulig, og at gruppene ikke endres.

Det er heller ingen øvre grense for hvor mange arrangører (over 20 år) som kan være til stede for å gjennomføre aktivitet for de under 20 år, men det oppfordres til å hun ha med folk som har en funksjon, at de er i faste team og jobber med faste grupper av barn og unge.

Er du usikker på hva som gjelder for din organisasjon? Ta kontakt med oss på e-post organisasjon@ungorg.no