En ambisiøs byrådserklæring for unge

UngOrg ser en klar og tydelig satsing på barn og unge i den nye byrådserklæringen som er lagt frem for 2019-2023. Det er mange gode tiltak som vil fremme alt fra et bredere ungdomsengasjement til utvidelse av demokratiet. Vi skal ta dere gjennom noen av punktene som byrådet har blitt enige om.

Flere ungdom inn i frivilligheten

Vi er veldig fornøyd at byrådet ønsker å stimulere til at flere ungdommer skal delta i frivilligheten, og er glade for at dette skal gjøres sammen med den unge frivilligheten og ungdomsrådene. Det ligger likevel en stor forpliktelse i dette. En nedgang på 40 % i driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene på 10 år stimulerer ikke til deltakelse. Organisasjonene må kompenseres for det store kuttet de har opplevd over lengre tid, slik de kan ha mer aktivitet og inkludere flere. Økonomi er en stor utfordringer når det kommer til å få flere inn i frivilligheten, og byrådet må være med å bygge ned denne barrieren.

Vi håper på godt samarbeid med byrådet i den nye byrådsperioden, og skal gjøre vår del for sikre at flere får oppleve den gleden, samholdet og mestringsfølelsen som den unge frivilligheten har å tilby. 

Lavterskel å engasjere seg

Noen av tiltakene som er nevnt i byrådserklæringen vil være med på å senke terskelen for å engasjere seg når man er ung. Dette gjelder spesielt politisk engasjement som går utover skoledagen. I dag er det kun mulig å drive politisk arbeid i løpet av skoledagen når du går på videregående skole og få godkjent fravær for det. Politisk fravær godtas nemlig ikke når du går på ungdomsskolen, noe som fører til at veldig mange mellom 13-16 år ikke har muligheten til å delta i frivilligheten på dagtid på likt grunnlag som elever som er ferdig med grunnskolen. I byrådserklæringen står det “Byrådet vil styrke elevdemokratiet og innføre en ordning med gyldig politisk fravær i ungdomsskolen”. Dette gir alle elever like spilleregler og det blir ikke forskjellsbehandling fra skole til skole når det gjelder politisk fravær. Det senker terskelen for ungdomsengasjement, og vi håper byrådet klarer å forankre dette.

Vi håper at byrådet er med på å definere tydeligere at det politiske fraværet nødvendigvis ikke trenger å være en politisk organisasjon, men at frafallet er gyldig så lenge det gjelder politisk arbeid. 

Gi rom til den unge frivilligheten

Som frivillig i Oslo er det mange muligheter. Men både de små og store frivillige organisasjonene sliter med å finne rom til sin aktivitet, og dette setter en stopper for unges engasjement i Oslo. Derfor er det veldig viktig for UngOrg at Oslo kommune tilbyr tilstrekkelig med lokaler til barn og unge som være en del av frivilligheten. Det er viktig å påpeke at det er bra med nok lokaler, men det hjelper ikke med lokaler når de unge tillitsvalgte ikke har muligheten til å benytte seg av den. Byrådet må sikre at den unge frivilligheten kan benytte seg av de samme muligheten som andre. Derfor verdsetter UngOrg at byrådsplattformen legger vekt på at man skal ta i bruk digitale løsninger, men disse må tilpasses til den unge frivilligheten! Vi vil også påpeke at det ikke nytter med gode digitale løsninger hvis det ikke er lokaler som kan benytte seg av.

Byrådet må jobbe for å forankre forskriften om utlån av skoler og andre kommunale lokaler, og endre den slik at den unge frivilligheten har en reell  mulighet til å benytte seg av de kommunale lokalene i byen til sin aktivitet. 

Utvidelse av demokratiet

Det er urettferdig når politikken påvirker ungdom samtidig som ungdom ikke kan påvirke politikken. Derfor synes UngOrg at det er veldig positivt at den nye byrådsplattformen går inn for et prøveprosjekt med 16-årig stemmerett ved lokalvalg. Dette er i aller høyeste grad på tide, og det vil være sunt å utvide demokratiet for ungdom. Ungdom er er mer opplyst enn mange tror og er i absolutt stand til å stemme. Når levealderen stiger må også demokratiet utvides nedover, ellers blir det en for stor avstand mellom de som kan stemme og de som ikke kan stemme. Vi hyller dette vedtaket og håper at det nye byrådet klarer å gjøre det til faktisk politikk og realisere vår drøm om 16-årig stemmerett. 

Unge vil ha jobb

Unge i Oslo i dag er på jakt etter jobb, men det er ingen enkel sak og komme inn på arbeidsmarkedet i Oslo når man er førstegangs jobbsøker. Derfor mener UngOrg at byrådets vedtak “Byrådet vil etablere et senter for jobbveiledning i Oslo” er et knall tiltak. UngInfo, som er en egen avdeling hos UngOrg, tilbyr jobbveiledning i informasjonssenteret vårt i Møllergata 3D. Så langt i 2019 har vi hatt 1138 veiledninger knyttet til jobbrelaterte spørsmål, og er et tiltak mange unge benytter seg av. Derfor mener UngOrg at byrådet må samarbeide med UngInfo og UngOrg når de skal etablere et senter for jobbveiledning i Oslo. Det er unødvendig å finne opp hjulet på nytt, og det er viktig at byrådet benytter seg av kompetansen som allerede finnes og samarbeider med UngInfo om nytt senter for jobbveiledning.

UngOrg sin avdeling for medbestemmelse, UngMed, skrev i år rapporten Ungdom om arbeid fra Ungdomshøringen 2019. Her finnes det også mange gode råd til politikerne å ta med seg i videre arbeid med å få flere unge i jobb.

 

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix