Bli medlem i UngOrg!

Hvordan bli medlem?

  • Fyll inn skjemaet til venstre
  • Din organisasjonen blir kontakt av sekretariatet vårt
  • Sak om innmelding sendes til styret
  • Styret vedtar å ta inn organisasjonen inn i UngOrg

Krav for å bli medlem

  • Demokratiske, selvstendige organisasjoner med egne vedtekter
  • Tilby individuelt medlemskap for alle, der en større del av medlemmene er under 26 år
  • Har hatt årsmøte
  • Støtter opp UngOrgs formål

Interesseorganisasjoner for elever og studenter kan opptas som medlem i UngOrg, og er unntatt kravet om individuelt medlemskap.

Organisasjoner for funksjonshemmede barn og unge kan opptas som medlem i UngOrg, og er unntatt kravet om å tilby medlemskap til alle.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

Kom innom, spør oss om alt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post