Hvordan starte en ny organisasjon?

Å starte en ny organisasjon, eller å opprette et fylkeslag i en allerede eksisterende organisasjon, er både spennende og utfordrende. Norge er i stor grad avhengig av at frivillige velger å organisere seg. Derfor er arbeidet du gjør viktig!

I denne teksten vil du få et innblikk i hva som er viktig å huske på når man skal man skal starte en organisasjon, samt noen praktiske tips som kommer godt med i oppstartsfasen.