En inkluderende organisasjon

Det første møtet et medlem deltar på er ofte avgjørende for om man fortsetter å være aktiv eller ikke. Derfor er det viktig å arrangere jevnlige medlemsmøter der nye medlemmer får en innføring i hva organisasjonen jobber med, og at man blir ønsket velkommen.

Dersom en organisasjon er inkluderende, vil flere ønske å bli aktive!

Tips! Trenger dere å rekruttere flere frivillige? Legg ut en annonse på ungfritid.no

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Gi tillit!

Å lykkes med oppgaver skaper mestringsfølelse og selvtillit. Hva hver enkelt av oss er i stand til å mestre, henger tett sammen med hva vi selv tror vi kan klare og ikke. Å gi gradvis tillit og ansvar, i tillegg til at medlemmer får oppgaver som er på deres nivå, gjør at flere frivillige får muligheten til å vokse og lære. Det er veldig viktig at man ikke gir for store oppgaver til nye medlemmer. Dette kan være overveldende, og gjøre at man ikke ønsker å være aktive lenger. Når vedkommende opplever å lykkes med oppgavene sine, kan han eller hun etter hvert tildeles oppgaver med noe større ansvar. Slik kan man bygge organisasjonen ved at man får dyktige medlemmer som kan yte et positivt bidrag.

Gi ros!

Når et medlem eller en tillitsvalgt gjør noe positivt eller lykkes med noe, er det viktig å gi vedkommende ros for dette. Å gi ros er et like effektivt og viktig virkemiddel overfor medlemmer med sosiale samhandlingsvansker, som for et styremedlem som utstråler stor trygghet og selvsikkerhet. Enklere sagt; alle trenger ros!

For mange oppfattes irettesettelser og «tips til hva som kan gjøres bedre» som viktigere enn rosen. Slik er det ikke nødvendigvis. Ved å gi ros når noen gjør noe bra bidrar til å forsterke atferden og de initiativene man ønsker å se mer av. Med andre ord er det mer effektivt enn å bare kritisere.

Tips!
Klapp for alle nye medlemmer som er på talerstolen for første gang eller gjør noe for første gang. Arranger mindre gruppediskusjoner i forkant av en stor debatt.

…og ha god møtekultur

Det er en stor fordel om rammene for møter er lagt opp på en slik måte at det blir enkelt for alle å delta. Det kan være lurt å sette opp noen retningslinjer for møtevirksomhet. Bruk ordstyrer og talelister, og sørg for at alle som ønsker det får mulighet til å uttale seg. Ha hemmelige avstemninger når det er nødvendig, for eksempel ved personvalg.

I debatter og diskusjoner kan det være en god idé å ha samtaler i mindre grupper før det aktuelle temaet diskuteres i plenum. Dette kan motvirke at et fåtall av deltakerne dominerer diskusjonen, mens andre ikke tør å ta ordet. Ingenting kan være mer slitsomt og frustrerende enn evigvarende diskusjoner som trekker ut i det uendelige.

En god tommelfingerregel er derfor å alltid ha en 5-10 minutters pause hvert 45 minutt. Bruk gjerne stoppeklokke! Det er lett å glemme tida, særlig hvis man er engasjert. Ha gjerne en ”pauseansvarlig”, som får til oppgave å sørge for at man tar pauser.

Det er også lurt å ha forberedende arrangementer der nye medlemmer kan få innføring i tale- og debatteknikk. Det senker terskelen for å gå opp på talerstolen under møter.

Ler mer om god møtekultur her.

Kurs i inkluderingsarbeid

Visste du at vi i UngOrg kan holde kurs om inkludering? Vi skreddersyr kurset dere trenger!

Send en forespørsel til organisasjon@ungorg.no, så avtaler vi innhold og tidspunkt.