Styrende dokumenter i UngOrg

UngOrg har to styringsdokumenter som legger grunnlaget for reglene i organisasjonen. Det er styrets ansvar, gjennom sekretariatet, å sørge for at organisasjonen jobber mot de målene og tiltakene som er beskrevet.

UngOrg sine vedtekter

Vedtektene definerer organisasjonens «lover» og beskriver hvordan organisasjonen skal drives. Det er vedtektene som beskriver hvordan de ulike demokratiske prosessene i organisasjonen fungerer, og hvem som har rettigheter til å delta på disse. Årsmøtets gjøremål er fastsatt i vedtektene.

Vedtektene ble sist endret på årsmøte i 2021.

Trykk her for å laste ned.

Styringsdokument 2021/2022

Styringsdokumentet er et samledokument som beskriver organisasjonens prioriteringer fra år til år. Det definerer grunnlaget for de prinsippene organisasjonen jobber etter, og hvilke mål organisasjonen har. Dokumentet beskriver også grunnlaget for hvert mål, hva UngOrg som paraplyorganisasjon mener, og hvilke tiltak organisasjonen skal gjøre. Styringsdokumentet vedtas på hvert årsmøte, og reguleres i vedtektene.

Trykk her for å laste ned.

Protokoller fra styremøter

Referat legges ut fortløpende etter de er vedtatt.

Styreåret 2021/2022

  • 1. styremøte 24.03.2021
  • 2. styremøte 11.04.2021
  • 3. styremøte
  • 4. styremøte
  • 5. styremøte
  • 6. styremøte
  • 7. styremøte
  • 8. styremøte
  • 9. styremøte