Styret

Styret i UngOrg velges på årsmøtet. Styret holder møter omtrent en gang hver måned, og jobber etter konsensusprinsippet. Styret har en strategisk rolle i utviklingen av UngOrg, samt representere organisasjonen utad. 

Styret velges av UngOrgs årsmøte for en periode på ett år. Alle medlemsorganisasjoner har mulighet til å nominere kandidater til valgkomiteen, men også under årsmøte. Styret består av 10 representanter, hvor to av dem er dedikert til ansattrepresentant og ledelse i Sentralt ungdomsråd (med personlige vararepresentanter).

Styret 2020/2021

Victoria Opheim Galåen

Styreleder

victoria@ungorg.no

Alexander Tropé Stenhagen

Nestleder

Amanda Anvar

Styremedlem

Gina Livsdatter Øverås

Styremedlem

Ingvild Halderaker Husby

Styremedlem

Adrian Tsui Gao

Styremedlem

Mathias Hofgaard Bjørgung

Styremedlem

Johanne Prøis Fearnley

Styremedlem

Nza Kuamerad

Styremedlem (Sentralt ungdomsråd i Oslo)

Iben Kruse Valvatne

Varamedlem (Sentralt ungdomsråd i Oslo)

Valgkomité 2020/2021

Leder: Kristine Meek Stokke

Medlem: Kristofer Olai Ravn Stavseng

Medlem: Saida Tufa

​Varamedlem: Adrian Gran Von Hall

Varamedlem: Emelie Kjærnli Kristiansen

Kontaktes på valgkomite@ungorg.no

Spørsmål om valgkomiteens arbeid kan stilles til daglig leder Arne Undheim per e-post arne@ungorg.no