Styret

Styret i UngOrg velges på årsmøtet. Styret holder møter omtrent en gang hver måned, og jobber etter konsensusprinsippet. Styret har en strategisk rolle i utviklingen av UngOrg, samt representere organisasjonen utad. 

Styret velges av UngOrgs årsmøte for en periode på ett år. Alle medlemsorganisasjoner har mulighet til å nominere kandidater til valgkomiteen, men også under årsmøte. Styret består av 10 representanter, hvor to av dem er dedikert til ansattrepresentant og ledelse i Sentralt ungdomsråd (med personlige vararepresentanter).

Valgkomité 2018/2019

Leder: Trine Jakobsen Rydland (Grønn Ungdom Oslo)

Medlem: Ole Kristian Sandvik (Oslo Unge Venstre)

Medlem: Edvard Botterli Udnæs (Elevorganisasjonen i Oslo)

Kontaktes på jakobsen.trinee@gmail.com eller valgkomite@ungorg.no

Styret 2018/2019

Agnes Nærland Viljugrein

Styreleder

agnes@ungorg.no

416 95 579

Teodor Nordstrøm Bruu

1. nestleder

Talha Butt

2. nestleder

Stian Vik

Styremedlem

Victoria Galåen

Styremedlem

Aysu Acar

Styremedlem

Oscar Huseby

Styremedlem

Ingeborg Eikeland Uthaug

Styremedlem (Sentralt ungdomsråd)

Philip Rynning Coker

Styremedlem (ansattrepresentant)

Johanne Prøis Fearnley

Varamedlem (Sentralt ungdomsråd)

Johanna Engdaswe

Varamedlem (ansattrepresentant)

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha. 

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 20

E-post: organisasjon@ungorg.no

Åpningstider UngInfo

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post