Styret

Styret i UngOrg velges på årsmøtet. Styret holder møter omtrent en gang hver måned, og jobber etter konsensusprinsippet. Styret har en strategisk rolle i utviklingen av UngOrg, samt representere organisasjonen utad. 

Styret velges av UngOrgs årsmøte for en periode på ett år. Alle medlemsorganisasjoner har mulighet til å nominere kandidater til valgkomiteen, men også under årsmøte. Styret består av 10 representanter, hvor to av dem er dedikert til ansattrepresentant og ledelse i Sentralt ungdomsråd (med personlige vararepresentanter).

Valgkomité 2019/2020

Leder: Agnes Nærland Viljugrein

Medlem: Edvard Botterli Udnæs

Medlem: Soliman Rasoolzadeh

​Varamedlem: Victoria Galåen

Varamedlem: Daniel S. Johannessen

Kontaktes på valgkomite@ungorg.no

Spørsmål om valgkomiteens arbeid kan stilles til daglig leder Arne Undheim per e-post arne@ungorg.no

Styret 2020/2021

Victoria Opheim Galåen

Styreleder

Alexander Tropé Stenhagen

Nestleder

Amanda Anvar

Styremedlem

Gina Livsdatter Øverås

Styremedlem

Ingvild Halderaker Husby

Styremedlem

Adrian Tsui Gao

Styremedlem

Mathias Hofgaard Bjørgung

Styremedlem

Remi Vevik Strand

Styremedlem

Johanne Prøis Fearnley

Styremedlem

Nza Kuamerad

Styremedlem (Sentralt ungdomsråd i Oslo)

Iben Kruse Valvatne

Varamedlem (Sentralt ungdomsråd i Oslo)

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha. 

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 30

E-post: organisasjon@ungorg.no

Åpningstider UngInfo

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post