Styret

Styret i UngOrg velges på årsmøtet. Styret holder møter omtrent en gang hver måned, og jobber etter konsensusprinsippet. Styret har en strategisk rolle i utviklingen av UngOrg, samt representere organisasjonen utad. 

Styret velges av UngOrgs årsmøte for en periode på ett år. Alle medlemsorganisasjoner har mulighet til å nominere kandidater til valgkomiteen, men også under årsmøte. Styret består av 10 representanter, hvor to av dem er dedikert til ansattrepresentant og ledelse i Sentralt ungdomsråd (med personlige vararepresentanter).

Valgkomité 2019/2020

Leder: Agnes Nærland Viljugrein

Medlem: Edvard Botterli Udnæs

Medlem: Soliman Rasoolzadeh

​Varamedlem: Victoria Galåen

Varamedlem: Daniel S. Johannessen

Kontaktes på valgkomite@ungorg.no

Spørsmål om valgkomiteens arbeid kan stilles til daglig leder Arne Undheim per e-post arne@ungorg.no

Styret 2019/2020

Kristine Meek Stokke

Styreleder

Amandus Amadeus Syed-Bøe

Styremedlem

Ingvild Nese

Styremedlem

Kristofer Olai Ravn Stavseng

Styremedlem

Emelie Kjærnli Kristiansen

Styremedlem

Varin Hiwa

Styremedlem

Mathias Hofgaard Bjørgung

Styremedlem

Hanna Mathiesen

Styremedlem

Celine Kirkeby-Garstad

Styremedlem (Sentralt ungdomsråd i Oslo)

Aina Lie

Varamedlem (Sentralt ungdomsråd i Oslo)

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha. 

Du kan også ta kontakt med oss direkte per telefon og e-post.

Telefon: 24 14 98 30

E-post: organisasjon@ungorg.no

Åpningstider UngInfo

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post