Skoler og kommunale lokaler

Barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo har rett til å låne skolelokaler og andre kommunale lokaler, som tilhører Oslo kommune, gratis.

Det foregår nå en prøveordning hvor fem skoler i Oslo (Mortensrud skole, Vahl skole, Veitvet skole, Årvoll skole, og Marienlyst skole) er med i et pilotprosjekt som har til hensikt å gjøre det enklere å bestille skolelokaler. Bestilling foregår digitalt, men er foreløpig kun åpen for faste låneavtaler (f.eks. et fast tidspunkt hver måned). Du kan lese mer om pilotprosjektet på Oslo kommune sine nettsider.

Låne gratis:

 • Frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo som
  • har tiltak rettet mot skoleelever, som deltar i skolekorps, kor, teatergrupper, dansegrupper og idrettsgrupper
  • har idrettstiltak for barn og unge under 25 år
  • er godkjente opplysningsorganisasjoner
  • lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner med tiltak til barn og unge under 25 år
  • har byomfattende tiltak for barn og unge under 25 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål
 • Idrettslag med treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede uansett alder
 • Der det organiseres tiltak med alderssammensatte grupper må minst 90 % prosent av deltakerne være under 25 år

Faller din organisasjon innenfor én eller flere punkter i denne lista? Da har dere rett på å leie skolene, og andre kommunale bygg, helt gratis.

Leie til selvkost:

 • Andre frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo

Selvkost betyr at prisen ikke kan overstige kostnadene skolen har ved utleie. Oslo kommune har definert hvor mye en skole kan ta i selvkost til frivillige organisasjoner i Oslo. Får du tilbud om å leie en skole, og beløpene overstiger beløpene som står i dette dokumentet, kan du ta kontakt med oss så skal vi hjelpe dere med videre fremdrift.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for leie for et helt eller et halvt skoleår (til faste møter/aktiviteter) er innen 1. juni og 1. november hvert år
 • Søknadsfrist for leie til enkeltstående arrangement settes av hver enkelt skole

Det kan være lurt å ta kontakt med aktuell skole så fort dere begynner å planlegge et arrangement. Man må regne med å fylle ut skjemaer og kontrakter, selv ved lån av skolens lokaler (gratis).

Klage

Dessverre opplever organisasjoner som har forskriftsfestet rett til å leie gratis, eller låne til selvkost, at dem møter lukkede dører. Ved avslag på forespørsel har dere mulighet til å sende inn klage. Vi oppfordrer dere å benytte denne muligheten hvis dere får et nei fra rektor eller administrasjonen på skolen. Klagen sendes til Utdanningsetaten per e-post postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Ta kontakt med UngOrg for veiledning. Vi kan gi bistå dere i kontakt med skolene, eller utarbeidelse av en klage og videre oppfølging.

Bli medlem

Trykk her for å sende inn søknadsskjema

Møtelokaler
Revisortjeneste
Kurs
Rådgivning
Utskrift

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om kurs, organisasjonsveiledning, eller andre spørsmål som din organisajson måtte ha.

Åpningstider UngInfo

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post