Hvordan skrive leserinnlegg?

Å skrive leserinnlegg er både gøy og lærerikt. Det er også en effektiv måte å overbevise politikere og andre om dine meninger. Leserinnlegg blir ofte delt på sosiale medier, og det er en fin måte å fordype leserne i saken du skriver om.

Spør meg!

Mathias Kristiansen

Politisk rådgiver
mathias@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Hvem skriver du for?

Ha klart for deg hvem du skriver for, og hvorfor mottakeren skal få teksten. Når du har et tydelig bilde av mottakeren, er det lettere å tilpasse teksten til ham eller henne.

Vurder hva mottakeren vet fra før, og hva du bør forklare.

Har mottakeren fått informasjon om saken skriftlig, på telefon eller i møter før?

Tilpass teksten din til den som er hovedmottaker.

Hvorfor skriver du?

Få klart fram hvorfor mottakeren skal lese og bruke teksten.

Hvis formålet med teksten er at mottakeren skal gjøre noe, bør du sørge for at det kommer tydelig fram.

Ta med det som er relevant for mottakeren.

Skriv kort. Da sparer du plass, og mottakeren sparer tid. Tenk nøye over hva som bør være med i teksten. Kan du fjerne tekst som mottakeren trolig ikke har noen nytte av?

Ha orden i teksten

Lag en hovedoverskrift som forteller hva teksten handler om.

Hovedoverskriften må gi mening for mottakeren og signalisere hva teksten handler om.

Plasser det som er viktigst for mottakeren, først eller langt framme i teksten.

Det som er viktigst for deg som skribent, er ikke nødvendigvis det viktigste for mottakeren. Ofte er det lurt å skrive en konklusjon eller et sammendrag først. Det gjør ikke noe om du gjentar konklusjonen til slutt.

Del lange tekster inn i avsnitt, og sett avsnittene i en rekkefølge som er logisk for mottakeren.

En god avsnittsinndeling gir både skribenten og mottakeren god oversikt over innholdet. Hvert avsnitt må ha et klart hovedpoeng, og avsnittene må plasseres i en logisk rekkefølge.

Lag mellomoverskrifter som samsvarer med innholdet i avsnittene.

Hovedpoenget i et avsnitt bør kunne oppsummeres i en mellomoverskrift. Ideelt sett skal en leser kunne danne seg et inntrykk av innholdet i en tekst bare ved å skumme mellomoverskriftene.

Ha klare setninger

Ikke skriv for lange og kompliserte setninger, men si én ting av gangen

Del lange setninger som kan deles. Forsøk å unngå lange innskudd. Vurder om innskuddene kan skilles ut som egne setninger.

Pass på at nødvendig informasjon ikke er underforstått eller utelatt.

Husk at ikke alle mottakere har dine kunnskaper. Ikke overlat til mottakeren å finne ut hva som står mellom ordene og linjene.

Problembeskrivelse

For å kunne overbevise noen om et tema, så må man gi en forståelse av hva som er problemet. Uten en problembeskrivelse så vil innlegget neppe overbevise noen. Derfor er det viktig å bruke mesteparten av innlegget på å fortelle hva som er problemet.

Det er lett å begynne å fortelle om løsninger før man beskriver problemet. Det er fordi man har forstått problemet selv. Derfor er det viktig å huske på at man ikke skriver for seg selv, men for andre.

Under er et eksempel på hvordan er problembeskrivelse kan endre oppfattelsen av en sak, selv om budskapet er det samme.

Eksempel:

En fabrikkeier finner ut at pengene forsvinner ut av fabrikken raskere enn inntektene. Han er nødt til å ta noen grep før de ansatte mister jobben. Utenfor kontoret hans sitter arbeiderne og spiser lunsj.

Fabrikkeieren går ut av kontoret og ber alle lytte fordi han skal fortelle noe viktig.

“Kjære alle sammen. Jeg er lei meg for å fortelle at julebordet i år er avlyst. Vi er nødt til å stramme inn budsjettet for at fabrikken skal gå rundt”, sier fabrikkeieren»

eller

“Kjære alle sammen. Vi har dessverre kommet i en situasjon der utgiftene er større enn inntektene. For å sikre at alle skal ha en jobb fremover er vi nødt til å ta noen tøffe tak i fellesskap. Derfor må vi dessverre avlyse julebordet i år for å spare penger, fordi at deres arbeidsplass er viktigere enn et festlig lag”

Klarspråk

Det er mye som er viktig å huske på når man skriver et leserinnlegg, men det aller viktigste er at språket er enkelt og rett på sak.

Under ser du et eksempel på to setninger med samme betydning. Hvilken setning syns du det er enklest å forstå?

“Regjeringen må gi insentiver til arbeid for å sikre økt sysselsetting”

eller

“Regjeringen må sørge for at det lønner seg å jobbe, slik at flere kommer i arbeid”

Tips til aviser som trykker leserinnlegg fra ungdom:

  • Aftenposten Si;D
  • Avisa Oslo
  • Bydelsaviser
  • VG