Velge styre

Ganske raskt i oppstarten av en ny organisasjon, trenger dere et nytt styre. Den viktigste grunnen til å få et styre på plass, er fordi du ikke skal bli sittende med alt arbeidet alene. I tillegg er det viktig å finne andre til å bidra, som igjen kan rekruttere nye medlemmer og hjelpe organisasjonen med å vokse.

I denne saken går vi litt gjennom hva en oppstartsgruppe bør være, og veien til å sette sammen et formelt styre. Husk å gjøre deg kjent med alle artiklene i serien om å starte en ny organisasjon, sånn at du er sikker på at du har alle delene du trenger.

Masse lykke til!

Spør meg!

Agnes Nærland Viljugrein
Organisasjons- og arrangementskonsulent
agnes@ungorg.no
Tlf.: 24 14 98 30

Finn en oppstartsgruppe

Før man har rukket å ha et formelt årsmøte og valgt et styre på riktig måte, kan det være lurt å sette ned en oppstartsgruppe. Denne gruppa blir de som setter i gang organisasjonen og forbereder alle sakene som må vedtas på det første årsmøtet i organisasjonen. Oppstartsgruppa kan bestå av et par stykker, kanskje mellom 3 og 5 personer, som er interessert i å delta og være aktive i organisasjonen. Sammen bør dere forberede følgende ting til det første årsmøtet:

  • Navnet på organisasjonen
  • Hva organisasjonen skal jobbe med
  • Et forslag til vedtekter for organisasjonen
  • Finne personer som kunne tenke seg å sitte i styret
  • Sende ut invitasjon til det første årsmøtet

Velge styre

På det første årsmøtet må det velges et formelt styre for organisasjonen. Det er dette styret som videre får ansvaret for å drifte organisasjonen fra dag til dag, og ansvaret for organisasjonsarbeidet.

Når dere skal lete etter styremedlemmer til organisasjonen, kan det være lurt å ha forberedt litt informasjon om hvorfor de bør stille til styret og hva et sånt arbeid innebærer. Vi har skrevet denne saken som gir noen gode grunner til å stille til et styre.

Et styre bør bestå av følgende roller:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Sekretær
  • Styremedlemmer

Organisasjonen kan også velge selv om dere vil gi styremedlemmene noen egne ansvarsområder. Dette kan f.eks. være ansvar for sosiale medier, egne medlemsmøter eller områder som organisasjonen jobber med.

Oppstartsgruppen bør lage et forslag på et styre for organisasjonen som vedtas på det første årsmøtet. Husk å være sikker på at alle som er foreslått til styret, faktisk er interessert i jobben!

Hva med styrene fremover i organisasjonen?

Til det første årsmøtet i organisasjonen, går det helt fint at det er oppstartsgruppen som foreslår et styre for organisasjonen. Men fra og med det første ordentlige årsmøtet, bør dere ha en valgkomité som innstiller på et nytt styre for årsmøte.

Mer om valgkomitéarbeid kan du lese her.