Bli UngOrg sin nye politiske rådgiver!

Er du en initiativrik og samfunnsengasjert person? Ønsker du å sikre reell politisk innflytelse for barn og unge i Oslo? Har du et oppriktig engasjement for organisasjonslivet og barne- og ungdomsorganisasjonenes rolle i samfunnet? Da bør du søke på denne stillingen som politisk rådgiver!

UngOrg søker politisk rådgiver i fast 100% stilling

Vi søker en politisk rådgiver i fast 100 % stilling. Du skal jobbe målrettet med politisk påvirkning og kompetanseheving for å løfte barn og unges medbestemmelse i Oslo. Dette skal gjøres ved å blant annet å sørge for at UngOrg innhenter meninger fra medlemsorganisasjonene våre, skrive høringssvar og pressemeldinger, og følge politiske prosesser. Stillingen har også ansvar for arrangering og gjennomføring av Ungdomshøringen.

Vi ser etter en person som er initiativrik, selvgående, og som kan jobbe godt i et team. Du har bred organisasjonserfaring med politisk kompetanse som kan fylle en stilling med varierte arbeidsdager.

Styret i UngOrg

Vi søker deg som har:

 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og erfaring med ulik type tekstproduksjon.
 • Erfaring og engasjement fra frivillig organisasjoner og ungdomsarbeid.
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • Gjennomføringsevne og er initiativrik.
 • Et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom og beslutningstakere.
 • Relevant utdanning og arbeids-/organisasjonserfaring.
 • Bredt nettverk blant barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og politiske aktører.
 • Evne til å følge opp flere prosesser samtidig og er en tydelig prosjektleder.
 • Erfaring fra pedagogisk arbeid (f.eks. deltakende metoder) og kursvirksomhet.

Erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende kvalifikasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Initiering og oppfølging av politiske saker som berører ungdom og den unge frivilligheten i Oslo og nasjonalt.
 • Bistå i utførelsen av UngOrg sitt medlemstilbud, med hovedansvar for utlån av lokaler.
 • Kontakt med politikere og Oslo kommune i saker som angår barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo, samt bidra i UngOrgs øvrige politiske arbeid.
 • Gjennomføring av Ungdomshøringen, samt rapportering til Oslo kommune og oppfølging i etterkant.
 • Kursvirksomhet for organisasjoner og ungdomsråd.
 • Kompetansebygging og -spredning knyttet til prinsipper og pedagogiske metoder for at ungdom skal være aktive og deltagende i politisk arbeid.
 • Andre prosjekter og annet administrativt arbeid når det er aktuelt.

Vi tilbyr:

 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Gode arbeidstidsordninger.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Treningsfri og organisasjonsfri.
 • Tariffavtale.
 • God pensjonsordning.
 • Lønn etter gjeldende avtale (for tiden kr. 411 819 til 422 322)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Grunnet personalgruppens sammensetning oppfordres spesielt menn til å søke. Stillingen er selvstendig med stor mulighet til å påvirke innholdet i egen arbeidsdag, og har fleksitidsordning med kjernetid mellom kl. 09:30 og 15:00. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Stillingen ligger i avdelingen UngMed, og rapporterer til daglig leder.

Søknad sendes på e-post til stilling@ungorg.no. Merk e-posten «DITT NAVN – Søknad politisk rådgiver organisasjon». E-posten skal inneholde: Kortfattet søknad og CV i én samlet PDF, filnavn “DITT NAVN – søknad og CV.pdf”. Søknader som ikke følger den angitte strukturen vil ikke bli vurdert. Referanser, attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

 • Søknadsfrist: 30. november 2020.
 • Ønsket oppstart: januar 2021.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder for UngOrg, Arne Undheim (arne@ungorg.no).